Slik handler du valuta


Basis- og variable valutaer

Med forex har du som trader alltid et valutapar – for eksempel EUR/USD eller USD/JPY. Valutaenheten på venstre side er «basisvalutaen», mens valutaenheten på høyre side er den «variable valutaen», der variabel valuta sammenlignes med basisvalutaen. Hvis for eksempel de aktuelle tallene for EUR/USD er 1:1,35, betyr det at for øyeblikket er €1 (der euro er basisvalutaen) verd $1,35 (der USD er variabel valuta).


Slik fungerer fremmedkapitalfinansiering

Leverage and Trading Forex

Slik fungerer fremmedkapitalfinansiering

Hvis du handler med faktiske verdier, slik at du faktisk eier valutaen du handler med, er du begrenset av hvor mye penger du har tilgjengelig for investering. Hvis du for eksempel har £ 50, kan du kun handle valuta for £ 50.


Med fremmedkapital kan du handle uten å være begrenset til midlene du faktisk har – tradere kan foreta langt større investeringer i markedene enn pengene de har tilgjengelig normalt ville tillate.


Ulike valutapar har ulike maksgrenser for fremmedkapitalfinansiering, avhengig av risiko. Maksimal fremmedkapital for par som tilbys av ETX Capital varierer fra 14:1 EUR/HUF (euro / ungarsk forint), helt opp til 200:1 for par som EUR/USD og GBP/USD. Hvis jeg for eksempel har £50 og vil handle GBP/USD med maksimal fremmedfinansiering, kan jeg investere to hundre ganger de £ 50, avhengig av valutakursen idet handelen utføres. Med andre ord gjør fremmedkapitalfinansiering det mulig for tradere å investere langt mere når det gjelder handelsstørrelse.


Fordi tradere da kontrollerer en så stor posisjon med en så liten første investering, forsterkes både de positive og negative sidene av fremmedkapitalen. Hvis handelen går som planlagt, kan det betyr stor profitt, men hvis markedene går motsatt vei av handelen, kan tapet være like betydelig.


Når du handler, er det viktig å huske at økt fremmedkapital også medfører økt risiko.

Forexhandel: Short- og longhandel

Når det gjelder valutapar, har du bare to alternativer: kjøp eller salg.


Long betyr at du kjøper basisvalutaen – slik at du dermed selger den variable valutaen. Å shorte er det motsatte – da selger du basisvalutaen, slik at du dermed kjøper den variable valutaen.

NO_Going-Long

Long-handel

La oss se på et eksempel på long-handel, med EUR/USD som valutapar:


Se for deg følgende situasjon, der det er stor usikkerhet i markedet når det gjelder kommende tall for US BNP, og uvisshet om et kommende valg vil føre til seier for et parti som vanligvis er negative til store bedrifter.


Derfor mener du at det er sannsynlig at euroen vil styrke seg mot dollaren, og kjøper en long-posisjon for EUR/USD, som for øyeblikket omsettes med en kjøper-/selgerkurs på 1,6764/1,6770. Du bestemmer deg for å dra full nytte av fremmedkapitalen du har til rådighet, og «kjøper» € 10,000 til kursen 1,6770, med en fremmedkapital på 200:1.


Følgende formel viser hvor stort det opprinnelige innskuddet må være:


(Beløpet jeg vil kjøpe, ganger den variable valutaens kurs / fremmedkapitalforholdet)


Altså (10 000 ganger 1,6770/200), som tilsvarer € 83,85. Dette er beløpet du må sette inn først. La oss si at alt går som du forventet, og at resultatet er at euroen styrkes mot dollaren. Kjøper-/selgerkursen er nå 1,6811/1,617, og du bestemmer deg for å lukke handelen på dette tidspunktet, slik at du «selger» dine € 10 000 til prisen 1,6811.


Jeg kjøpte for 1,6770 og solgte for 1,6811, som tilsvarer en økning på 41 prosentpoeng.


(Nivået jeg solgte for - nivået jeg kjøpte for) ganger beløpet jeg kjøpte.


Så, (1.6811-1.6770) ganger 10,000 =$41


La oss nå si at markedene gikk den andre veien enn jeg antok, og at dollaren styrket seg mot euroen. Når kjøper-/selgerkursen når 1,6720/1,6726 bestemmer jeg mer for å ta tapet og selge de € 10 000. Tapet mitt beregnes som følger:


(Nivået jeg kjøpte for - nivået jeg solgte for) ganger beløpet jeg kjøpte.


Altså (1,6770-1,6720) ganger 10 000 = $50

NO_Going-Short

Short-handel

I en annen tenkt situasjon ser det ut til at handelsproduksjonen i USA tar seg opp, mens eurosonen har slitt med dårlige værforhold den siste måneden. Du har på følelsen at dollaren vil styrke seg mot euroen og bestemmer deg derfor for å selge, eller «shorte» € 10 000, til en pris på 1,4989, med en fremmedkapital på 1:50.


Altså (10 000 ganger 1,4989/50) = €299,78


Antakelsen stemte, euroen svekkes mot dollaren, og du «kjøper» €10 000 for å lukke handelen, til prisen 1,4902, en nedgang på 87 prosentpoeng. Profitten din beregnes som følger:


(1,4989-1,4902) ganger 10 000 = $ 87


Hvis vi på den andre siden sier at euroen faktisk styrket seg mot dollaren, slik at du tapte på handelen, og du bestemmer deg for å kjøpe og lukke hele handelen på € 10 000, med en kjøper-/selgerkurs på 1,5114/1,5120. Blir tapet ditt da som følger:


(1,5120 – 1,4989) ganger 10 000 = $ 131

Be om vår

Be om vår