Hva er valutahandel


Forex/FX-trading er en forkortelse som brukes til å beskrive trading med utenlandsk valuta, en svært populær tradingmetode, basert på de kontinuerlige endringene i valutakurser.


Valutakurser, som f.eks. verdien av britiske pund i forhold til dollar, euro eller yen, endres hele tiden, etter som pengemarkedene reagerer på verdensbegivenheter. Eksempler på omstendigheter som kan påvirke forex-kursene er kunngjøring av makroøkonomiske tall, geopolitiske kriser, endringer i sentralbankpolitikk eller stigende eller fallende finansindekser. Potensialet for rask volatilitet i verdens valutamarkeder gjør forex til en spennende og rask måte å trade på.


Faktisk omsettes mellom $3 og $5 billioner i forex hver dag.

Trading med fremmedkapital

Trading med fremmedkapital

Forexhandel bruker fremmedkapital, hvilket betyr at traderen bare trenger å sette inn en brøkdel av den totale prisen av posisjonen de vil ta i valutamarkedene. Mens fremmedkapital betyr at traderen potensielt kan få langt høyere profitt hvis markedet går i den retning de forutså, vil det motsatte skje for traderen hvis markedet går i motsatt retning, og resultatet kan være tap av hele innsatsen og mer til.

ETX tilbyr bestemte valutapar, med maksimal fremmedkapitalfinansiering på opptil 200:1, hvilket betyr at traderen bare trenger å legge frem en brøkdel av markedsprisen for å utføre en handel.

Forex-trading - hele døgnet

forex_trading_24hours

Forex er globalt, og det betyr at markedene holder åpent uten opphold, helt fra søndag natt til fredag kveld, fordi det er alltid dag – og derfor tradingtid – ett eller annet sted i verden. Når klokken er 12.00 i London, er den 07.00 i New York, 13.00 i Berlin, 19.00 i Hong Kong, 20.00 i Tokyo, 21.00 i Melbourne og 23.00 i Wellington. Den konstante aktiviteten og kraftige følsomheten i valutamarkedene gjør at det kan være svært spennende å trade forex.

Be om vår

Be om vår