Råvarehandel strategier


Trading med handelsvarer omfatter noen av verdens mest brukte naturressurser. Fra kobber og mais til sølv og soyabønner, kunder hos ETX Capital kan trade på et bredt utvalg av handelsvarer. Når du skal trade i handelsvaremarkedet, er det imidlertid et par ting du må ta hensyn til:

 • 01

  Finne en handelsvare som passer for deg

  Selv om det ikke er noe problem å handle med mer enn én handelsvare om gangen, må du ikke tro at alle handelsvarer fungerer på samme måte. Ulike handelsvarer kan ha ulike grader av volatilitet og likviditet. Ta deg tid til å undersøke handelsvarene du er interessert i, slik at du finner de spesifikke handelsvarene som passer best til din tradingstil.

 • 02

  Oppdatert informasjon

  Vi kan ikke legge nok vekt på hvor viktig det er med oppdatert informasjon når du trader i handelsvaremarkedene. Handelsvarer skiller seg for eksempel fra aksjer ved at det ikke finnes noen fare for overtakelse og det er langt mindre fokus på alle former for kvartalsrapporter. Enkelte handelsvarer er imidlertid mer utsatt for plutselige svingninger, som kan skyldes en rekke hendelser som kan være svært vanskelige å forutse. Værforhold, sykdom blant husdyr og store oljefunn er bare noen eksempler på hva som kan påvirke prisen på handelsvarer innen landbruk, husdyr og energi. Selv om det ofte er umulig å forutse slike hendelser, kan det hjelpe å hele tiden følge med på nyhetene, slik at du raskt kan reagere på informasjon som kan virke positivt eller negativt på en bestemt handelsvare.

 • 03

  Relaterte aktiva: dominoeffekten

  Denne strategien fungerer best når du vurderer både handelsvarer og andre typer produkter. Den fungerer under antakelsen om at bevegelser i enkelte aktiva kan påvirke andre aktiva. For eksempel førte fallende oljepriser – en handelsvare – i andre halvdel av 2014 til at aksjer i energisektoren – aksjer – falt i verdi på mange finansindekser. Dette er en av årsakene til at mange tradere tar med minst én handelsvare i tradingporteføljen, fordi det gjør det enklere for dem å spore potensielle bevegelser i selskaper som er knyttet til den aktuelle handelsvaren. Vi vil her understreke at denne strategien fungerer best når du har en del erfaring med trading – det kan fort være alt for lett å mistolke hvordan en aksje vil reagere på en bevegelse i en handelsvare.


  Vi håper du synes informasjonen ovenfor var til nytte. Vil du ha mer informasjon om handelsvarer, kan du se sidene «Hva er handelsvarer» og «Slik trader du med handelsvarer».

 • 04

  Trygg havn

  Mange tradere bruker bestemte handelsvarer – edelt metall, spesielt gull – som «trygg havn»-produkter, fordi det anses for å ha en grad av stabilitet som man ikke alltid finner i andre markeder. Når de generelle markedene opplever ekstrem volatilitet, kjøper investorer ofte gull, fordi det anses som et produkt med lav risiko, som passer utmerket for tradere som vil vente til volatilitetsperioden er over og bare stikke hodet frem igjen når de ekstremt raske bevegelsene i markedene har roet seg litt.

Be om vår

Be om vår