Hvordan trade råvarer


Handelsvarer omsettes på omtrent samme måte som de fleste produkter som kan trades. Tradere kan kjøpe og selge ulike handelsvarer, i håp om å få profitt ved å enten selge handelsvaren til en høyere pris enn den ble kjøpt for, eller ved å kjøpe handelsvaren tilbake for mindre enn den opprinnelig ble solgt for.


CFD og Spread trading betyr at traderen ikke fysisk eier den aktuelle handelsvaren, men heller den underliggende bevegelsen til den aktuelle handelsvaren.

Rolling daily vs terminkontrakter

Rolling daily vs terminkontrakter

Rolling_Daily

Rolling daily vs terminkontrakter

Tradere har ofte valget mellom to ulike utgaver av en enkelt handelsvare: «rolling daily»-formatet og «terminkontrakt»-formatet. Som navnet tilsier er rolling daily knyttet til prisen på handelsvaren slik den er fra dag til dag, mens terminkontrakter handler om prisen på en handelsvare i kommende dager, uker eller måneder.

Rolling daily-kontrakter brukes mer generelt av de som er ute etter korttidshandler, men som navnet tilsier vil kontrakten «rullere» fra dag til dag, og det fortsetter den å gjøre frem til traderen aktivt lukker handelen eller handelen er kommet ned til det punktet der kontoens beløpsgrense er nådd.

Terminkontrakter, derimot, avsluttes på en forhåndsbestemt utløpsdato og -tidspunkt, der man sitter igjen med enten gevinst eller tap, avhengig av hvordan handelsvarens posisjon er nå i forhold til prisnivået da handelen ble åpnet.

Eksempel på trading i handelsvarer

Eksempel på trading i handelsvarer

Commodity_Trade

Eksempel på trading i handelsvarer

La oss ta en titt på et eksempel på en handel i handelsvarer. Først må vi velge en handelsvare. Aktivaene vil være forskjellige fra megler til megler, men ETX Capital tilbyr et stort antall ulike aktiva som tradere kan velge mellom, bl.a. metall (gull, palladium, platina og sølv), energi (Brent Crude, fyringsolje, naturgass og Nymex Crude), og myke handelsvarer (inkludert mais, bomull, tømmer, havre, soyabønner og mange flere). La oss velge en av de mest omsatte handelsvarene – gull.

Vi har muligheten til å handle gull i et rolling daily-format eller som terminkontrakt. I dette eksempelet velger vi rolling daily.

Vi antar at prisen for gull for øyeblikket er 1279,6/1280 – det første tallet er salgsprisen og det siste er kjøpsprisen – og jeg bestemmer meg for å trade £1 per bevegelsespoeng. Jeg bestemmer meg for om jeg vil kjøpe eller selge, og handler deretter. Neste dag omsettes aksjen for 1282,6/1283, og nå bestemmer jeg meg for å avslutte handelen.

Hvis jeg i utgangspunktet kjøpte for £1 per poeng, kjøpte jeg for 1280, og salgsprisen er for øyeblikket 1282,6, altså har den beveget seg 2,6 i min favør, slik at jeg får en gevinst på £2,60. Hvis jeg derimot i utgangspunktet solgte for £1 per punkt, solgte jeg for 1279,6, mens kjøperprisen for øyeblikket er 1283 – en forskjell på 3,4, hvilket vil si at hvis jeg avslutter handelen nå, er tapet mitt £3,40.

Be om vår

Be om vår