Hva er råvarer

Hva er handelsvarer?

Hva er handelsvarer?

Metals

Hva er handelsvarer?

Til forskjell fra valutahandel og aksjer er handelsvarer fysiske varer, som regel i form av råvarer. Det finnes et par ulike måter å kategorisere handelsvarer på. Noen skiller mellom myke handelsvarer, som dyrkes eller avles, og harde handelsvarer, som vanligvis trekkes opp fra jorda. Hvis man vil begrense disse kategoriene videre, finnes det fire hovedtyper av handelsvarer:

- Energi: Dette omfatter ulike typer olje og gass. Fyringsolje og bensin hører til denne kategorien.
- Metaller: Denne kategorien omfatter både edle metaller som gull, sølv og platina, og vanlige metaller som kobber og aluminium.
- Jordbruk: Denne gruppen omfatter fødevarer som dyrkes, for eksempel korn og bønner, og ting som sukker.
- Kjøtt og husdyr: Det internasjonale samfunnet er svært glade i kjøtt, og griser og storfe er blant de mest omsatte handelsvarene i denne kategorien.

Hva er trading i handelsvarer?

Hva er trading i handelsvarer?

Wheat

Hva er trading i handelsvarer?

Trading i handelsvarer har eksistert i en eller annen form i flere tusen år. Nå til dags har imidlertid hver handelsvare som kan trades en pris, som kan påvirkes av regionale, nasjonale og internasjonale hendelser, bl.a. krig, værforhold og størrelsen på tilbud og etterspørsel etter bestemte ressurser.


La oss se på et eksempel. Tidlig i 2014 førte trusselen fra ekstremistgrupper til at flere store oljeproduserende land ble redde for at oljeforsyningene i de kommende månedene ville bli brutt, og det førte til en kortvarig økning i oljeprisene. Ved utgangen av 2014 var det kraftig økning i amerikansk gass fra oljesandutvinning, som sammen med synkende etterspørsel fra Kina og OPECs insistering på å holde oljeproduksjonen på samme nivå, førte til at oljeprisene falt med over 40 % på bare noen måneder.


Et annet eksempel, også fra 2014, er kaffe. En alvorlig tørke i Brasil i begynnelsen av året var svært skadelig for verdens største produsent av arabica-kaffebønner. Den umiddelbare effekten av tørken var at prisen på terminkontrakter for kaffe føk til værs, mens markedene prøvde å regne seg frem til når kaffereservene ville bli lave. Selv om det ikke var i nærheten av de høye prisene i 2011 gikk prisen på terminkontrakter for kaffe til sitt høyeste punkt på to år, selv om prisene falt betraktelig i november, etter mye regn.


Disse to eksemplene illustrerer hvordan ulike typer hendelser kan påvirke ulike handelsvarer. Det kan derfor være nyttig å holde seg godt informert når det gjelder trading i handelsvarer.

Trading i handelsvarer med ETX Capital

Trading i handelsvarer med ETX Capital

Trading i handelsvarer med ETX Capital

What_is_Commodities_Trading

ETX Capital tilbyr kundene sine flere ulike handelsvarer for trading, med både rolling daily- og terminkontraktformat, inkludert, men ikke begrenset til, gull, råolje, soyabønner, kakao, sukker, sølv, hvete og ris. Du kan prøve ETX-opplevelsen selv, her og nå, ved å registrere deg for en demoplattform, eller en liveplattform.

Be om vår

Be om vår