tilbake

Beskyttelse Av Kunders Penger

Som detaljkunde i ETX Capital ønsker vi at du skal føle deg trygg på at dine midler er sikre.

FCA har strenge regler som dekker vår forretningsføring og finansielle relevans.

Følgende gjelder:

  1. Hvert selskap som reguleres av FCA, inkludert ETX Capital, skal utføre daglige beregninger av finansielle ressurser for å sikre at selskapet til enhver tid har den adekvate, lovfestede kapitalen.
  2. Atskillelse av kundemidler innebærer at selskapet plasserer detaljkundenes midler på en kundekapitalkonto som er atskilt fra firmaets egen kapital. Ved betalingsmislighold fra selskapets side oppbevares det atskilte midler for våre kunder, og disse midlene kan ikke brukes til å betale selskapets gjeld. På lignende måte, hvis selskapets bankkonto overtrekkes, kan ikke banken bruke kundemidlene til å redusere overtrekket. Vennligst merk at ovenstående ikke gjelder for de som er klassifisert som profesjonelle kunder, og de risikerer å bli en usikret fordringshaver overfor selskapet. Merk: Skillet mellom kundens og selskapets kapital beskytter ikke kunden hvis banken som eier kundekapitalkontoen, settes under forvaltning.
  3. På slutten av hver virkedag balanserer vi våre kontoer med atskilte midler for å sikre at likviditetsverdien til hver kundes konto er helt atskilt per midnatt den dagen.
  4. Firmaets retningslinje er å oppbevare kundens penger på konti hos regulerte finansinstitusjoner innenfor EU.
  5. Kompensasjonsordning: Skulle det usannsynlige skje at selskapet går konkurs OG det er ubalanse i kundens kapitalkonto, dekkes enkeltkundene av Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Den maksimale FSCS-utbetalingen per kunde hvis selskapet settes under forvaltning er GBP 50 000.