Strategier for indekshandel


Når du handler en indeks, er det lurt å huske på at selv om du handler én enhet (selve indeksen), består enheten av en rekke individuelle aksjer som er gruppert sammen. Her er noen hovedpoeng du heller bør fokusere på:

 • 01

  Overvåke indekssektorer

  Indekser har ingen fast størrelse, og kan variere fra tyske DAX 30, helt opp til Wiltshire 5000. Likevel er noe av det første du må vurdere når du skal handle i en indeks som helhet følgende: hvilke deler består den av? Har den et stort antall aksjer med fokus på en bestemt markedssektor?


  For eksempel består over 10 % av britiske FTSE 100 av gruve- og energiaksjer, slik at en endring i handelsvareprisen som medfører at prisen på handelsvarerelaterte aksje stiger eller faller kan føre til at FTSE som helhet påvirkes.

 • 02

  Endringer i indekser

  Dette er ikke en strategi i seg selv, men noe man må være oppmerksom på: aksjene som indeksen består av kan skiftes ut over tid. Selskaper kan fusjoneres, slik at to aksjer blir til én. I 2014 fusjonerte for eksempel de to britiske selskapene Dixons og Carphone Warehouse, og de to tidligere separate aksjene ble til én enhet – Dixons Carphone. Andre selskaper kan gå konkurs, slik at man ikke lenger kan handle med aksjen deres. En tredje mulighet er at selskapets markedsverdi synker så mye at den blir for liten til å være en del av en bestemt indeks (for eksempel følger FTSE 100 de 100 største børsnoterte selskapene i Storbritannia). I slike tilfeller vil den med tiden fjernes fra indeksen, mens et selskap fra en lavere indeks som da har høyere nettoverdi vil erstatte dem.

 • 03

  Sammenhengen mellom valutaer og indekser

  Indekstradere bør holde et øye med forekskursene. Det finnes tilfeller der en svak valuta fører til at en indeks stiger, og omvendt. Ta for eksempel Nikkei 225. I 2014 økte den amerikanske dollaren kraftig mot japanske Yen – tidligere samme år hadde kursen vært rundt 1:102, mens den ved utgangen av året holdt seg på rundt 1:120. Samtidig gikk derimot Nikkei 225 stadig høyere i 2014, fra et nivå på 14 000 - 15 000, til nesten 18 000 ved utgangen av året.


  Hva var grunnen til denne motsetningen mellom landets valuta og hovedindeks? Svaret er at en svakere Yen kan ha spilt en aktiv rolle i Nikkei-indeksens økning. Japans økonomi er i stor grad eksportbasert, og en lavere valutakurs for hovedvalutaen er en fordel for importører, som da kan selge produktene sine rimeligere i utenlandske markeder, samtidig som fortjenesten på hvert salg i deres egen valuta forblir den samme. I dette tilfelle bidro en svakere Yen til at eksportfokuserte selskaper gjorde det skarpere, slik at enkeltaksjer steg og Nikkei-indeksen som helhet økte.

Be om vår

Be om vår