Forklaring av indekshandel


Indekser er aktiva som er gruppert sammen og som enten representerer en bestemt sektor i et marked eller markedet som helhet. Den totale verdien på indeksen for et aksjemarked beregnes ved å ta de aktuelle prisene for alle de ulike verdiene i indeksen. Det betyr at endringer i prisen på enkeltaksjer regnes sammen og kan føre til at indeksen stiger eller faller i verdi.

Store finansindekser

Store finansindekser

Major_Financial

Store finansindekser

De fleste store økonomier (og faktisk mange under utvikling) har minst én finansindeks, som grupperer flere aktiva. Noen av de viktigste indeksene er:​

  • - S&P 500 og Dow Jones, basert i New York
  • - FTSE100, basert i London
  • - DAX30, basert i Frankfurt
  • - Hang Seng, basert i Hong Kong
  • - Nikkei 225, basert i Tokyo
  • - Shanghai Composite

Ulike børser fokuserer på ulike typer aksjer. Noen indekser er spesifikt globale (for eksempel S&P Global 100), mens andre er nasjonale og dekker kun selskaper som hører til i det aktuelle landet. Andre indekser har fokus på bestemte forretningssektorer – for eksempel omfatter NASDAQ-indeksen kun teknologiaksjer.


Det finnes imidlertid enkelte multinasjonale selskaper som kan trades på mer enn én indeks, ofte både en nasjonal indeks og en internasjonal indeks. For eksempel kan Alibaba.com trades både på Hong Kongs Hang Seng-indeks og – etter en høyprofilert førstegangsutstedelse i fjor – også på New York-børsen. På samme måte kan Credit Suisse trades både på den Zurich-baserte Swiss Market Index og på New York-børsen. Noen finansindekser kan trades enten i "rolling daily" eller "futures"-format, de kan med andre ord trades enten for den nåværende prisen, eller for en pris som avtales nå for en opsjon som vil lukkes automatisk på en bestemt dato.

Trade indekser med ETX Capital

Trade indekser med ETX Capital

Det er selvsagt mulig å handle enkeltaksjer (se vårt avsnitt om aksjer for ytterligere informasjon), men det er også mulig å handle en indeks som én enhet, der du kjøper hvis du tror at aksjene i indeksen vil øke generelt, eller selger hvis du tror at de i snitt vil falle. I bunn og grunn er det en måte å trade i de større tendensene i finansmarkedene på.

ETX Capital tilbyr et bredt utvalg av indekser som kundene kan trade i, med 20 ulike indekser tilgjengelig på ETX TraderPro-plattformen, i tillegg til en rekke alternativer på selskapets TraderPro-, Binary- og MT4-plattformer. Hvis du allerede har konto hos ETX Capital, kan du logge på for å trade her og nå. Vil du åpne konto hos ETX Capital, kan du klikke her for å komme til vår raske og enkle registreringsprosess. Hvis du bare vil ha mer informasjon om hvordan du trader indekser, kan du ta en titt på siden «Slik handler du med indekser».

Be om vår

Be om vår