Strategier for binære opsjoner


Selv om det er en relativt rett frem måte å handle på, er det likevel ikke lett å forutsi den fremtidige riktige prisen for en vare. Uten en pålitelig handlingssstrategi, kan sjansene dine for å oppleve tap potensielt øke mangefoldig. Vi vil nå gå gjennom forskjellige teknikker som du kan bruke for å bli en mer effektiv trader.


Binære opsjoner er ikke regulert av Financial Conduct Authority
 • 01

  Ting å se opp for før en handler med binære opsjoner

  Utvis en viss forsiktighet når du analyserer en nyhetssak, siden feilanalyse av en hendelses innflytelse på et marked kan resultere i tap, dersom markedene beveger seg i motsatt retning av hva du trodde, på grunn av uoverveide faktorer.


  For deg som nettopp har begynt med binære handelsopsjoner, anbefaler vi å være svært skeptisk til nettsteder eller programvarer som garanterer en høy suksessrate innenfor binære handelsopsjoner. Selv om konseptet med binære handelsopsjoner er ganske rett frem, er lønnsom handel ikke så enkelt - så ta disse påstandene med en klype salt.


  Mange tradere bruker en kombinasjon av fundamental og teknisk analyse for å forutsi markedets atferd. Vi anbefaler tradere å øve seg på forskjellige teknikker, kanskje med en demo-konto først – for å få erfaring og vurdere hvilken strategi som fungerer best for deg.

 • 02

  Traderens følelser

  Mange avgjørelser tatt av tradere beror på observasjoner av posisjoner andre tradere tar i forhold til et gitt marked. Der de inntar en lang-posisjon hvis det virker som om et flertall av andre tradere gjør det, eller omvendt.


  Det er likevel store ulemper ved å følge strømmen på denne måten. Selv om traderens følelser kan være en nyttig indikator på makedet, er det ingen garanti for at den vil forutsi en vares fremtidige bevegelser. Det er også sjelden at et flertall av tradere holder samme posisjon for en vares bevegelser. Traderens følelser ligger typisk på rundt 50:50, noe som gjør det vanskelig å forutsi pålitelige tendenser fra et følelsesmessig ståsted.

 • 03

  Forutsi markedets bevegelser: Teknisk analyse

  Det finnes visse metoder som ofte blir brukt av tradere for å forutsi markedets aktivitet og forsøker å øke sjansen for suksess. De mest populære teknikken er i kategoriene teknisk analyse og fundamental analyse.


  Teknisk analyse går ut på å forutsi prisbevegelser ved å studere historikken til verdipapirenes handlingsmønster. Siden investorenes adferd gjerne gjentar seg, tror tekniske analytikere at gjenkjennelige og forutsigbare prismønstre vil vises i et diagram. Identifiseringen av slike mønstre kan sette traderen i stand til å inngå handler som har en større sannsynlighet for å være lønnsom. Teknisk analyse beror på antagelsen om at verdipapirets markedspris generelt reflekterer all ekstern informasjon som er relevant for verdipapiret det er snakk om. Likevel bør traderen huske på at selv om markedet har reagert på en bestemt måte tidligere, er det ingen garanti for at det vil oppføre seg på samme måte senere.

 • 04

  Forutsi markedets bevegelser: Fundamental analyse

  Mens tekniske analytikere leser diagrammer for å identifisere tendenser fra tidligere markedsdata, vil fundamentale analytikere studere regnskap, økonomiske rapporter og nyhetssaker som kan gjenspeile et verdipapirs helsetilstand eller som kan påvirke prisen.


  Å holde seg informert om relevante internasjonale nyheter og finansnyheter kan hjelpe tradere til fortjeneste på kortsiktige markedstendenser. For eksempel kan endringer i regjeringen, naturkatastrofer og offentligjøring av økonomiske rapporter alle ha en effekt på verdien av valutaen. Tradere kan også dra fordel av å være oppdatert på den generelle økonomiske tilstanden, og fra overvåking av endringer i rentenivået, såvel som nyheter som omhandler produksjon, inntjening, sysselsetting, GDP og forvaltning - avhengig av varen det handles i.

Be om vår

Be om vår