Slik handler du aksjer


Aksjetrading handler om verdien av aksjene til et selskap, som i sin tur også påvirkes av hvor godt selskapet tilsynelatende gjør det. For å si det enkelt, hvis en trader tror at selskapets aksjer vil stige i verdi, vil han «kjøpe» aksjen. Hvis den faktisk stiger, vil han få gevinst. Hvis aksjen derimot ender opp med å synke i verdi, gitt at traderen velger å avslutte handelen på dette tidspunktet, får han tap.


Det motsatte er også tilfelle. Hvis en trader har mistanke om at firmaets aksjekurs er i ferd med å falle, vil han ofte kunne «selge» aksjen, i håp om at den vil synke i verdi og kjøpe den tilbake billigere. Hvis aksjen gjør det motsatte, og stiger i verdi, og hvis traderen bestemmer seg for å ta tapet og avslutte handelen, taper han penger. Fordi han da kjøper aksjen for en høyere pris enn han solgte den for.

Aksjehandel: Handelstider

Aksjehandel: Handelstider

Aksjehandel: Handelstider

Trading_Times

Nybegynnere på aksjehandel bør være oppmerksomme på at aksjer som ikke er oppført på flere indekser bare kan «kjøpes» og «selges» når indeksen der aksjen er oppført er åpen. En person som vil trade Marks & Spencer-aksjer vil for eksempel bare kunne gjøre det i løpet av åpningstidene til UK FTSE100 (08.30-16.30 GMT). Tradere vil imidlertid likevel kunne legge inn «kjøps-» og «salgs» ordre utenom denne tidsperioden, og slike ordre utføres så snart markedene åpner.

Akejshandel: Forretningsscenario

Equities_Trading

Seriøse aksjehandlere følger som regel nøye med på virksomhetene knyttet til aksjene de trader. Det er alltid lurt å huske at en aksje ikke nødvendigvis reagerer slik man tror. La oss si at et selskap nettopp har hatt et vanskelig kvartal og har rapportert om betydelig minsket salg. Den naturlige antakelsen er at aksjeprisen for det aktuelle selskapet da vil falle – selskapet hadde jo et problem som påvirket det i de forrige tre månedene. Men, hvis selskapet samtidig som det kunngjorde tallene fra forrige kvartal også kunngjorde at de planla storstilt oppkjøp av egne aksjer, er det stor sjanse for at aksjekursen ville skyte til himmels, til tross for de dårlige nyhetene. Tradere som bare kjente til den første offentlig tilgjengelige kunngjøringen, og ikke den andre, kunne potensielt ha tapt penger, fordi aksjeprisen da kunne ha gått i motsatt retning av hva de forventet.

Be om vår

Be om vår