Forklaring av aksjehandel


Aksjer omfatter en rekke finansinstrumenter, men i sin enkleste form betyr uttrykket aksjene som tilbys av alle børsnoterte selskaper, som er offentlig tilgjengelige for salg i finansmarkedene, som vi kjenner som «aksjemarkedene». Alle selskaper som er oppført på finansindeksene har aksjer som kan kjøpes og selges av tradere.

Hva kan påvirke aksjenes kursutvikling?

Stocks

Hver aksje har en egen verdi, avhengig av hvordan selskapet vurderes i markedene for øyeblikket. Selv om aksjekursene sjelden står helt stille, vil store endringer i aksjekursen ofte skyldes en rekke spesifikke faktorer:

1. Selskapets resultat

1. Selskapets resultat

Company_Earnings

1. Selskapets resultat

Fire ganger i året offentliggjør alle børsnoterte selskap resultatene for forrige kvartal. I tillegg til å gi informasjon om firmaets resultater, kan resultatene være en god indikasjon på om selskapets strategi fungerer eller ikke. Store selskaper får ofte resultatene sine overvåket av finansanalytikere, som utgir sine prognoser med tanke på de kommende resultatene til det aktuelle selskapet (selskapets aksjekurs kan også endres så snart den generelle prognosen er kjent.) Det er ikke uvanlig å se tilfeller der et selskap har gode resultater som like fullt er lavere enn forventet, og at aksjekursen dermed faller. På samme måte kan et selskap offentliggjøre et tap for kvartalet, men hvis tapet er lavere enn forutsett, kan selskapets aksjekurs stige.

2. Analytikervurderinger

2. Analytikervurderinger

Analyst_Ratings

2. Analytikervurderinger

Markedsanalytikere forutser ikke bare selskapets kommende resultater, men de vurderer også løpende mange viktige aksjer, med følgende resultater: Selg, under forventet, hold, over forventet og kjøp. «Selg» og «kjøp» er selvsagte – en tydelig indikasjon i en av retningene. «Hold» betyr at analytikeren mener at den aktuelle aksjen og selskapet vil vise lignende bevegelser i forhold til det generelle markedet eller til andre aksjer i samme sektor. «Under forventet» betyr at analytikeren tror at aksjen vil gjøre det noe dårligere enn «hold», mens «over forventet» tilsier at analytikeren mener den vil gjøre det litt bedre.


Likevel bør ikke tradere stole blindt på analytikernes vurderinger. For det første finnes det ingen garanti for at analytikerne har rett. For det andre er det sjelden analytikerne er helt enige, hvilket betyr at en analytikers «over forventet» kan være en annens «under forventet», for eksempel. Analytikervurderinger kan være nyttige, men det lønner seg som regel å bruke dem sammen med egne undersøkelser.

3. Generelle bransjenyheter

3. Generelle bransjenyheter

Mange børsnoterte selskaper fokuserer på en bestemt sektor, for eksempel teknologi, fødevarer eller gruvedrift. I blant kan generelle nyheter om en spesifikk finanssektor føre til en kjedereaksjon for alle selskapene i sektoren. For eksempel kan nyheten om at produksjonen av kobber for tiden er større enn etterspørselen påvirke gruveselskaper generelt, og spesielt de som har fokus på kobber. I blant kan imidlertid nyheter om et bestemt selskap i en sektor ha påvirkning på andre selskaper i samme sektor. For eksempel hadde Tesco et vanskelig år i 2014, og aksjekursen falt betydelig, men det samme gjorde aksjekursen til mange av deres direkte konkurrenter i den britiske supermarked bransjen. Dette skyldtes delvis generell dårlig ytelse som investorene mente fantes i den britiske supermarked bransjen, men som Tescos handlinger og det medfølgende resultatet bidro til å trekke frem.


Andre nyheter som kan påvirke aksjekursen til et selskap kan være spekulasjoner om overtakelse (enten de viser seg å stemme eller ikke), endringer i selskapets arbeidsstokk og store strategiendringer som kunngjøres av det aktuelle selskapet.

Be om vår

Be om vår